Digital Leadership Masterclass

Digi Challenge 2023

Zapojte váš tým do celoroční aktivity, která vás posune do digitální budoucnosti.


Přihlásit zdarma

Hledáme “changemakery”, kteří chtějí objevit a využít inovace budoucnosti.

A maximálně u toho využít technologie dneška.

100

týmů

4

měsíce

1

cíl

Důvody k účasti

Proč Digi Challenge?

Využíváte ve firmě vaše aplikace na maximum? Teď můžet začít.

Máte spoustu rutinní práce nebo automatizujete? Teď můžete začít.

Inovujete a zkoušíte nové technologie? Teď můžete začít.

Věřím, že pokud trávíte čas s inovátory, stanou se inovátoři i z vás. Proto chci dát dohromady 100 ambiciózních týmů, které budou inovovat svoje procesy, ladit digitální nástroje a experimentovat s novými technologiemi. A společně se u toho inspirovat a motivovat.

Filip Dřímalka
Autor knihy HOT: Jak uspět v digitálním světě

Průběh výzvy

Jak to bude probíhat?

Výzvy na týmové aktivity.

Každý měsíc dostanete výzvy na aktivity spojené s digitalizací, zlepšováním procesů nebo zkoušením nových technologií.

Návody a praktické tipy.

Spolu s výzvami dostanete návody obsahující videa, šablony a služby virtuálního poradce.

Společné sdílení zkušeností.

Společně budeme sdílet zkušenosti, vzájemně se motivovat a hledat nové cesty, jak inovovat svoji práci.

Podoba výzev

Jak budou výzvy vypadat?

Detailní podoba výzev bude upřesněna - ladíme je totiž přímo s Vámi

Vzor týmových výzev

Vzor osobních výzev

Ikona

Naučte se dobře používat aplikaci X.

Ikona

Namapujte a vylaďte vybraný proces.

Ikona

Potkejte se se startupy, které řeší váš problém.

Ikona

Sdílejte zkušenosti s týmem z jiné firmy.

Ikona

Vyzkoušejte nástroj využívající AI.

Ikona

Automatizujte vybraný proces nebo aktivitu.

Ikona

Udělejte mapu inovací vašeho oddělení.

Ikona

Naučte se dobře používat aplikaci X.

Ikona

Udělej si digitální úklid a vylaď své aktivity.

Ikona

Absolvuj webinář zaměřený na technologie.

Ikona

Domluv si konzultaci nebo mentoring.

Ikona

Vyzkoušej nástroj využívající AI.

Ikona

Nastav si jednoduchou automatizaci v telefonu.

Ikona

Zamysli se nad otázkou X související s rolí v týmu.

Často kladené otázky

Na co se ptáte

Kolik času budeme muset výzvě věnovat?

Jako základ jsme stanovili 1 hodinu měsíčně. Ideálně však doporučujeme dodržet pravidlo 2 % vašeho pracovního času (tzn. 3 hodiny měsíčně věnovat digitalizaci, inovacím a vyladěním vašich systémů a procesů).

Nicméně, ta otázka vlastně není úplně správná:) Správně byste se měli ptát - kolik času díky výzvám dokážu ušetřit. A v případě, že nenajdete v kalendáři alespoň 1 hodinu času na inovace, potřebujete těchto hodin daleko vice…

Je výzva veřejná? Musím sdílet výstupy a zkušenosti z aktivit, které budeme plnit?

Ano, výstupy z vašich aktivit budete sdílet spolu s ostatními. Můžete si však zvolit úroveň anonymity (a klidně zůstat v úplné anonymitě před ostatními). Na začátek však všechny týmy musí udělat veřejný závazek (např. příspěvkem na LinkedIn), že se projektu účastní a z jakého důvodu. Tento závazek slouží jako "zápisné" do projektu a slouží jako dohoda mezi týmy, že budou této aktivitě věnovat náležitou pozornost.

Jsou nějaká výběrová kritéria na tým? Byli bychom vhodní kandidáti s našim projektem?

Kritérium je jen jedno - chuť inovovat, zkoušet nové věci a hlavně - udělat si každý měsíc alespoň na chvíli čas a společně si vybrat téma, ve kterém se posunete. Ať už budete chtít něco automatizovat, vyladit interní nebo zákaznický proces, cokoliv...

Na nové nástroje nemáme budget. Máte představu, kolik by to cca mohlo stát?

Ohledně ceny - ono to nemusí stát vůbec nic :) Výzvy nebudou zaměřené jen na nové nástroje, ale také na vyladění stávajících nástrojů a aplikací. Každý tým si bude moci vybrat přesně to, co potřebuje a na co má zdroje (ať už finanční, lidské nebo kapacitní)...

Zůčastněte se

Zajímá vás to?

Nečekejte a přihlaste svůj tým. Získáte od nás detailní informace, na základě kterých můžete udělat finální rozhodnutí, zda se budete účastnit.


Přihlásit zdarma